Vinodlingen 2012

Vinodlingen 2012

Vinterbeskärning av vinrankorna, februari 2012

Just nu pågår vinterbeskärningen, som är ett av de mest tidskrävande och kunskapskrävande momenten i vingården. Först gör vi en grovbeskärning, sedan rensas ”riset” ner och sedan går vi över och gör den slutgiltiga beskärningen och nerbindningen.

Filosofin att beskära hårt, för att därigenom optimera förutsättningarna för en bra skörd, ligger fast. Däremot har vi i år valt att  lägga alla skott mot norr. Detta kommer att ge oss en ännu mer optimal vinkel för för bladen,  vilket i sin tur förhoppningsvis kommer att bidra till druvornas mognad. Vinterbeskärningen förväntas vara klar i mars.

Under Mars månad så ska vi även gå över uppbindningssystemet, spänna trådar, slå i nya klamrar och byta ut en del plantstöd.

 

Vingården maj 2012

I vinodlingen är vi i full gång med gallring av skott. De skott som växer i fel riktning tas bort, och samtidigt gallrar vi skott för att få ner det sammanlagda antalet. Det leder till en lägre skördenivå, men desto smakrikare druvor. Vi har kompletterat odlingen med ytterligare plantor, avluckrat jorden för att dräneringen ska bli bättre, klippt gräset mellan raderna med jämna mellanrum och vi har vid två tillfällen rensat ogräs. Vi använder inga bekämpningsmedel utan rensar ogräs med hjälp av en Clemens Radius traktor, som med en särskild arm går in mellan plantorna och tar bort ogräset.

 

Juni 2012

Nu är skottgallringen avslutad och en stor del av tiden går åt till att putta in de kvarvarande skotten mellan dubbeltrådarna, detta jobb görs en gång i veckan. Eventuella skott som skjuter från stammarna tas också konsekvent bort, en gång i veckan. Finputsning av odlingen görs även kontinuerligt och det ogräs som ogräsmaskinen missar eller inte kommer åt tas bort för hand.

Vi förväntar oss blomning runt månadsskiftet på de flesta sorterna, dock har Rondo redan börjat blomma så smått. I Juli månad är tillväxten som störst och då gäller det att man konsekvent går över odlingen och puttar in skotten mella dubbeltrådarna och tar sidoskotten.

 

Sommar i vingården, juli 2012

Flädie Mat och Vingård

Flädie Mat & Vin gård sommar 2012

 

Vingården augusti 2012

Flädie Mat och vingård

 

Flädie Mat och vingård

 

I vingården pågår arbetet med att toppa vinrankorna och ta bort sidoskott. Det är ett tidskrävande arbete med syftet att så mycket ljus som möjligt ska nå klasarna. Klasarna gallras samtidigt för att få ner skördeuttaget. ”Jag upplever att det är en bra balans i vingården i år, med rätt mängd druvor på stockarna. Vi har skapat goda rutiner och hittat vår egen väg”, säger Murre Sofrakis som är ansvarig för vingården. ”Den svala sommaren har gjort att utvecklingen i vingården är senare i år än tidigare år, men vi hoppas att sensommaren blir fin”.

Flädie Mat och vingård
Flädie Mat och vingård

 

Tidig morgon i vingården, september 2012

Flädie Mat och Vingård

Flädie Mat & Vingård

För tillfället arbetar vi med att ta bort blad i druvzonen (de blad som befinner sig i den regionen där druvorna sitter), så att vi ska få större solexponering på druvorna. Detta leder även till att daggen torkar upp snabbare, och på så sätt så kan man hålla druvorna friska från tex gråmögel.

Vi fortsätter även att putsa lövväggen, så att fotosyntesen ska verka optimalt. Vi har precis avslutat sista klasgallringen och således är det bara de mest tidigmognande klasarna som vi låtit sitta kvar. Ambitionen är att vi ska sätta igång med skörden under första halvan av oktober.

Flädie Mat & Vingård

Flädie Mat & Vingård

Flädie Mat & Vingård

Flädie Mat & Vingård

 

Vineriet, november 2012

Vineriet, Flädie Mat & Vingård

”Vintjuven” används flitigt för provtagning.

Vineriet, Flädie Mat & Vingård

2012 års viner i ”barnkammaren”. Vissa kommer att kunna njutas redan nästa höst, medan andra kommer att få några års mognadslagring innan de är färdiga att avnjutas.

Vineriet Flädie Mat & Vingård

Våra röda viner har precis avslutat den malolaktiska jäsningen på fat.

Vineriet Flädie Mat & Vingård

Våra viner mognadslagras på ekfat från världens mest välrenomerade tunnbindare.

Rosévin i vineriet, Flädie Mat & Vingård

2012 års rosé jäser i våra ståltankar.

Konferens i vineriet, Flädie Mat & Vingård

Från Flädie Mat & Vingårds nyaste konferensrum kan du följa arbetet i vineriet, där viner från vår egen vingård jäser i tankarna.

Ståltankar i vineriet, Flädie Mat & Vingård

Våra rostfria flytlockstankar är mantlade, vilket innebär att vi har möjlighet att temperaturstyra jästankarna.

 

Vinter i vingården, december 2012

Vinter i vingården 2012, Flädie Mat & Vingård

Vinter i vingården 2012, Flädie Mat & Vingård

Vinter i vingården 2012, Flädie Mat & Vingård