Vinodling

Vinodling

På Flädie Mat & Vingård odlar vi fyra olika druvsorter som är ympade på en grundstam som är resistent mot vinlusen. Rondo och Cabernet Cortis som är blåa druvor samt Solaris och Phönix som är gröna druvor. Vi har en ekologisk filosofi i vår odling, från ogräs till sprutning. Ogräsbekämpning sker maskinellt eller för hand och sprutning mot svampangrepp görs med ekologiskt godkända medel.

Vi gallrar sidoskott, klasar, dåliga druvor och glesar bladverket framför druvorna för hand. Vi lägger stor vikt vid noggrannhet och kvalitet på arbetet i vingården, eftersom det ger resultat i slutet på säsongen med högre kvalitet på våra druvor och sin tur högre kvalitet på våra viner.

Året i vår vingård

Vinterbeskärning

På vintern görs beskärningen efter den klassiska Guyot-metoden. Det innebär att vid varje vinterbeskärning böjs ett nytt skott ned för att vara till grund för den bladvägg som växer upp till runt två meter i höjd följande år. I Skåne är vi inte bortskämda med för många soltimmar och därför är vår odlingsfilosofi att vi måste låta bladväggen växa sig stor, så att plantorna kan absorbera så mycket energi från solen som möjligt för att fotosyntesprocessen i sin tur bidrar till god tillväxt och hög kvalitet på druvorna. Därför har storleken på bladväggen en viktig roll för oss.

Gallring av skotten

Innan knoppsprickningen sker,  läggs det ut hästgödsel i odlingen. På så vis får vi gödning som är naturlig, vi ökar maskpopulationen, får bättre mikrobiologiskt liv i jorden och ökar humushalten i vår tunga lerjord.

När knopparna brister gallrar vi bort noggrant utvalda knoppar på våra vinstockar. Efter att skotten vuxit gallrar vi sidoskotten och när klasarna visar att pollineringen är gjord, gallras även dem. Gallringen under säsongens lopp gör vi för att kunna styra tillväxten och energin dit vi vill och öka kvaliteten.

Mekanisk och manuell ogräsbekämpning

Ogräs är inte bara något som sänker det estetiska intrycket, utan tar också mycket näring från våra vinstockar och är en smittokälla när det gäller mjöldagg. Därför rensar vi ogräs med hjälp av traktor och maskin, men även för hand där maskinen inte kommer till. Håller man ogräset i schack kan man minska näringsspill och minska risken för mjöldagssangrepp vid blomningstid – vilket är den känsligaste tiden vad gäller mjöldaggsangrepp.

Skördetid i vingården

När vi kommer till slutet av september eller början av oktober så är det skördetid. Vi skördar alla våra druvor för hand. Innan klasarna läggs ner i hinkarna gallras eventuella dåliga druvor bort. Druvorna transporteras sedan från odlingen till produktionslokalen på gården för att vägas in innan vinifieringsprocessen påbörjas.