Maskinuthyrning

Maskinuthyrning

Nu erbjuder Flädie Vinproduktion maskinuthyrning. Vår maskinuthyrning inkluderar alltid förare med gällande försäkringar och våra maskiner är anpassade för effektivt jordbruk i våra vingårdar. På Flädie Vinproduktion har vi haft förmånen att under många år prova olika maskiner för en bra och rationell drift. Nedan kan ni se vårt sortiment av maskiner.

 

Priser

Samtliga priser inkluderar förare och drivmedel. Framkörningsavgift debiteras med 125:- per varje påbörjad mil. Moms tillkommer på samtliga priser

Vår maskinpark består av:

• Traktor – Massey Ferguson Xtra 3640V
• Alvluckrare – Ratoon 120
• Ogräsrensare – Clemens Radius SL
• Jordfräs – Kuhn EL62
• Slaga – Kuhn VK115
• Bekämpningsspruta – Agromehanika 400 liter
• Naturgödselspridare
• Konstgödselspridare – Amazon ZA

Massey Ferguson Xtra 3640V

Traktorn är anpassad efter vinodlingar med minsta radavstånd på 180 cm. Detta avstånd behövs för att kunna kultivera jorden på bästa sätt och för att ha marginal när vi kör i raderna. Beroende på vilken maskin som används till traktorn, så håller vi en hastighet från ca 1,5 – 9 km/h. Parametrar som man måste ta hänsyn till är vilket moment som körs, hur brett det är mellan raderna (radavstånd), hur fuktig jorden är och givetvis vilken jordmån det är. Om det är tung lera eller sandjord till exempel.

Höjd: 250 cm
Bredd: 130 cm
Längd: 350 cm

Pris: 595 kronor /h

Priset inkluderar: Traktor, förare, drivmedel, försäkringar.
Tillkommer: Framkörningsavgift 125 kronor per påbörjad mil (räknat från Flädie).

 

Alvluckrare – Ratoon 120

För varje gång man kör med traktorn, så packar man jorden på grund av att traktorn med maskin på väger mycket. Därför måste man luckra upp jorden, så man inte orsakar packningsskador. Packningsskador påverkar inte bara strukturen på jorden, utan påverkar även plantorna som växer i fältet man kör i. Om plantorna inte har lucker jord med bra struktur att växa i, så kvävs rötterna successivt. Rötterna behöver nämligen också syre.

Max. djup vid luckring: 55 cm (beroende på jordmån)
Höjd: 140 cm
Bredd: 128 cm
Längd: 117 cm

Ogräsrensare – Clemens Radius SL

Radius ogräsrensare är en väldigt effektiv maskin. Med hjälp av den långa kniven, som lyfter upp jord och ogräs, och rotorharven som sitter precis ovanför kniven så klarar vi av att rensa ogräs även i den tyngsta lerjorden.

Jordfräs – Kuhn EL62

Jordfräsen är av märket Kuhn och är en effektiv jordfräs för att till exempel förbereda för grässådd eller om man vill fräsa ner sin gröngödsel i marken.

Fräs-bredd: 108 cm
Totalbredd: 138 cm
Längd: 107 cm

Slaga – Kuhn VK115

Slagan är en gräsklippare och en flismaskin i ett, skulle man kunna säga. Efter beskärningen är jord på vintern, så drar man ner riset från spaljétrådarna och lägger riset i gången mellan plantraderna. När allt är nedryckt, så kör vi med slagan och flisar ner allt ris för att dels få tillbaka näring till marken, men också för att bidra till bättre humushalt i jorden.

Klippbredd: 110 cm
Totalbredd: 135 cm
Längd: 90 cm

Bekämpningsspruta – Agromehanika 400 liter

Med vår fläktspruta på 400 liter bekämpar vi smidigt och effektivt mot svamp eller annan ohyra. Sprutan har sju munstycken på var sida och går snabbt och enkelt att ställa in om man vill ha högt eller lågt flöde eller om man bara vill spruta särskilda delar av plantorna – t.ex. endast klasarna.

Detta möjliggör för en så kostnadseffektiv sprutning som möjligt och att man sprutar bara det som behövs. Man sparar även tid på att man med enkelhet kan ställa in trycket på sprutan inifrån traktorn. Med hjälp av fläkten längst bak på sprutan bildas ett luftflöde som får bladverket att vända och vrida sig och på så vis få bättre träffyta både på ovansida som undersida av bladen.

Spruthöjd: Ca 220 cm (det beror på avståndet mellan spruta och planta)
Sprutmunstycke: 7 st per sida
Höjd: 180 cm
Bredd: 110 cm
Längd: 140 cm

Naturgödselspridare

Vår naturgödselspridare är gjord speciellt för vinodling. Tack vare den automatiserade lösningen i vår spridare behövs bara en person till att köra traktorn och sprida häst- eller kogödsel. Naturgödsel är en bra hållbar metod för ge gödning till din odling. Inte bara får du näring till dina plantor, men du får och bättre mikrobiologiskt liv i jorden med maskar och bakterier samt att humushalten ökar.

Höjd: 120 cm
Bredd: 130 cm
Längd: 160 cm

Konstgödselspridare – Amazon ZA

Som komplettering till naturgödsel, så har vi även möjlighet att sprida konstgödsel snabbt och effektivt. Denna gödselspridare rymmer ca 200 kg.